Kamerstuk 2015-2016, 27926 nr. 255: Huurbeleid; Motie; Motie van de leden Ronnes en Keijzer over de toewijzing van woningen aan mensen met een Wlz-indicatie

Huurbeleid; Motie; Motie van de leden Ronnes en Keijzer over de toewijzing van woningen aan mensen met een Wlz-indicatie

Gepubliceerd op: 15-04-2016


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht