Kamerstuk 2015-2016, 34007 nr. 13: Voorstel van wet van de leden Tellegen en Van Veen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast); Amendement; Amendement van de leden Ronnes en Swinkels ter…

Voorstel van wet van de leden Tellegen en Van Veen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast); Amendement; Amendement van de leden Ronnes en Swinkels ter vervanging van nr. 12 over het in de wet opnemen van de voorwaarde voor het toepassen van bestuursdwang dat overlast herhaaldelijk moet zijn

Gepubliceerd op: 06-09-2016


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht