Kamerstuk 2015-2016, 34007 nr. 14: Voorstel van wet van de leden Tellegen en Van Veen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast); Brief lid / fractie; Brief van het lid Tellegen inzake verdediging…

Voorstel van wet van de leden Tellegen en Van Veen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast); Brief lid / fractie; Brief van het lid Tellegen inzake verdediging van het initiatiefvoorstel

Gepubliceerd op: 06-09-2016


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht