Kamerstuk 2015-2016, 34008 nr. 36: Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie); Brief regering; Uitvoering van de motie van het lid Lodders c…

Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie); Brief regering; Uitvoering van de motie van het lid Lodders c.s. over harmonisatie van pensioeninformatiekanalen (Kamerstuk 34 008, nr. 19)

Gepubliceerd op: 18-12-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht