Kamerstuk 2015-2016, 34032 nr. 10: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken); Amendement; Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat de…

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken); Amendement; Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat de bronbescherming puur ziet op publicisten, in plaats van op publicisten in het kader van nieuwsgaring

Gepubliceerd op: 30-05-2016


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht