Kamerstuk 2015-2016, 34032 nr. 11: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken); Amendement; Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat de…

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken); Amendement; Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat de voorwaarde dat de verstrekking niet tot de journalist of publicist in het kader van nieuwsgaring kan worden herleid, vervalt

Gepubliceerd op: 30-05-2016


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht