Kamerstuk 2015-2016, 34059;34138 nr. C: Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie; Brief inzake Voortgangsrapportage KEI

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie; Brief inzake Voortgangsrapportage KEI

Gepubliceerd op: 16-10-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht