Kamerstuk 2015-2016, 34086 nr. 12: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet…

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen); Amendement; Amendement van de leden Van der Staaij en Bisschop dat regelt dat voorwaardelijke invrijheidsstelling kan worden uitgesteld of achterwege blijft, indien er een gegrond vermoeden is dat invrijheidsstelling zal leiden tot onveilige situaties of zal leiden tot verstoring van de openbare orde

Gepubliceerd op: 09-12-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht