Kamerstuk 2015-2016, 34086 nr. 13: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet…

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen); Amendement; Amendement van de leden Van der Staaij en Bisschop dat regelt dat niet langer mogelijk is om in verband met een tekort aan plaatsen voor de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen of vrijheidsbenemende maatregelen in penitentiaire inrichtingen gedurende zes maanden of, na voortzetting van de regeling door de Minister van Veiligheid en Justitie, zelfs een jaar gedetineerden tot maximaal drie maanden eerder vrij te laten dan waarop op basis van de regeling voor voorwaardelijke invrijheidsstelling recht bestaat

Gepubliceerd op: 09-12-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht