Kamerstuk 2015-2016, 34086 nr. 14: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet…

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen); Amendement; Amendement van de leden Van der Staaij en Bisschop dat regelt dat de totale termijn waarbinnen de taakstraf volbracht dient te worden, zijnde twee jaar na het onherroepelijk worden van een vonnis dan wel één jaar na het onherroepelijk worden van een strafbeschikking, gelijk wordt aan de bestaande regeling (artikel 22c, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht)

Gepubliceerd op: 09-12-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht