Kamerstuk 2015-2016, 34086 nr. 17: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet…

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen); Amendement; Amendement van het lid Van Toorenburg dat regelt dat een strafrechtelijk executie onderzoek door de rechter-commissaris, op vordering van de officier van justitie, kan worden onderbroken en hervat alsmede dat vermogens van veroordeelden, ook buiten een SEO, kunnen worden bevroren

Gepubliceerd op: 09-12-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht