Kamerstuk 2015-2016, 34086 nr. 18: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet…

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen); Amendement; Amendement van het lid Van Toorenburg dat regelt dat een opsporingsambtenaar ten behoeve van het onderzoek naar het vermogen van de veroordeelde bevoegd is, (krachtens een machtiging van de rechter-commissaris,) bij bevel daartoe van de officier van justitie, in het belang van het onderzoek, (1) zonder toestemming van de bewoner of rechthebbende een woning onderscheidenlijk besloten plaats, niet zijnde een woning, te betreden teneinde vermogensbestanddelen of voorwerpen veilig te stellen (2) alsmede in de woning of besloten plaats aangetroffen voorwerpen in beslag te nemen ten behoeve van de vaststelling van de omvang van het vermogen van de veroordeelde waarop verhaal kan worden genomen

Gepubliceerd op: 09-12-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht