Kamerstuk 2015-2016, 34086 nr. 19: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet…

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen); Amendement; Amendement van het lid Van Toorenburg dat regelt dat wordt geëxpliciteerd dat de gedetineerde dient in te stemmen met alle gestelde voorwaarden, zowel de algemene als de bijzondere, aan de voorwaardelijke invrijheidstelling

Gepubliceerd op: 10-12-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht