Kamerstuk 2015-2016, 34086 nr. 20: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet…

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen); Amendement; Amendement van het lid Kooiman dat regelt dat de verhoging bij niet tijdige betaling van verkeersboetes wordt gelijk getrokken met de verhoging bij niet tijdige betaling van strafrechtelijke boetes en schadevergoedingen opgelegd door de strafrechter

Gepubliceerd op: 09-12-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht