Kamerstuk 2015-2016, 34086 nr. 22: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet…

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Toorenburg ter vervanging van nr. 17 dat regelt dat een strafrechtelijk executie onderzoek door de rechter-commissaris, op vordering van de officier van justitie, kan worden onderbroken en hervat

Gepubliceerd op: 04-04-2016


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht