Kamerstuk 2015-2016, 34086 nr. 23: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet…

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Toorenburg ter vervanging van nr. 18 dat regelt dat de bevriezingsbevoegdheid in elke ontnemingszaak kan worden toegepast alsmede dat (in het kader van een SEO) de rechter-commissaris op vordering van de officier van justitie plaatsen, waaronder woningen, kan doorzoeken met het oog op het veiligstellen van voorwerpen om hierop verhaal te kunnen nemen, waartoe de rechter-commissaris de betreffende voorwerpen kan bevriezen

Gepubliceerd op: 04-04-2016


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht