Kamerstuk 2015-2016, 34091 nr. 13: Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die…

Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel); Amendement; Amendement van het lid Van Tongeren dat regelt dat de prostituant moeten weten of ernstige reden moet hebben om te vermoeden dat de prostitué(e) waar hij/zij tegen betaling dienst van afneemt, deze diensten niet vrijwillig aanbiedt, om strafbaar te zijn

Gepubliceerd op: 18-04-2016


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht