Kamerstuk 2016-2017, 27923 nr. 269: Werken in het onderwijs; Motie; Motie van het lid Westerveld over extra ondersteuning voor pabo-studenten op het gebied van taal, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek

Werken in het onderwijs; Motie; Motie van het lid Westerveld over extra ondersteuning voor pabo-studenten op het gebied van taal, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek

Gepubliceerd op: 30-06-2017


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht