Kamerstuk 2016-2017, 27923;31293;31289 nr. 230: Werken in het onderwijs; Brief regering; Aanbiedingsbrief derde voortgangsrapportage Lerarenagenda, tweede voortgangsrapportage Sectorakkoorden primair onderwijs en voortgezet onderwijs en…

Werken in het onderwijs; Brief regering; Aanbiedingsbrief derde voortgangsrapportage Lerarenagenda, tweede voortgangsrapportage Sectorakkoorden primair onderwijs en voortgezet onderwijs en Onderwijsarbeidsmarkt

Gepubliceerd op: 08-12-2016


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht