Kamerstuk 2016-2017, 34003;31409 nr. 26: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht…

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen); Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de brief van de Europese Commissie over de vpb-plicht voor zeehavens en reactie op drie moties over zee- en binnenvaart

Gepubliceerd op: 07-12-2016


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht