Kamerstuk 2016-2017, 34007 nr. 16: Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast); Amendement; Amendement van de leden Ronnes en Koser Kaya ter vervanging van nr…

Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast); Amendement; Amendement van de leden Ronnes en Koser Kaya ter vervanging van nr. 13 over het in de wet opnemen van de voorwaarde voor het toepassen van bestuursdwang dat overlast herhaaldelijk moet zijn

Gepubliceerd op: 23-12-2016


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht