Kamerstuk 2016-2017, 34007 nr. 19: Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast); Brief regering; Tijdstip van plaatsing in het Staatsblad en een…

Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast); Brief regering; Tijdstip van plaatsing in het Staatsblad en een inwerkingtredingsbesluit inzake Wet aanpak woonoverlast

Gepubliceerd op: 08-03-2017


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht