Kamerstuk 2016-2017, 34007 nr. C: Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast); Brief inzake bekrachtiging wetsvoorstel 34 007

Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast); Brief inzake bekrachtiging wetsvoorstel 34 007

Gepubliceerd op: 08-03-2017


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht