Kamerstuk 2016-2017, 34036 nr. 36: Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van…

Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Van Weyenberg c.s. (t.v.v. 34036, nr. 21) over voor uiterlijk 19 december een voortgangsrapportage aan de Kamer te sturen

Gepubliceerd op: 05-10-2016


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht