Kamerstuk 2016-2017, 34051 nr. 10: Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting; Amendement; Amendement van het lid Van Haersma Buma over het…

Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting; Amendement; Amendement van het lid Van Haersma Buma over het verdubbelen van de strafmaat bij het delict haatzaaien

Gepubliceerd op: 16-12-2016


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht