Kamerstuk 2016-2017, 34086 nr. 28: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet…

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen); Motie; Motie van de leden Van Toorenburg en Kooiman over maatregelen om het percentage niet-uitgevoerde taakstraffen te reduceren

Gepubliceerd op: 28-09-2016


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht