Kamerstuk 2016-2017, 34424 nr. 7: Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van…

Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16); Brief regering; Ontwikkelingen met betrekking tot het voorstel voor een belastingverdrag met Malawi

Gepubliceerd op: 05-10-2016


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht