Kamervragen (Aanhangsel) 2009-2010: Antwoord vragen Smits en Langkamp over het bericht dat de Raad van Europa aangeeft dat de mosquito in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en het VN…

Antwoord vragen Smits en Langkamp over het bericht dat de Raad van Europa aangeeft dat de mosquito in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en het VN-Kinderrechtenverdrag

Gepubliceerd op: 23-04-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht