Kamervragen (Aanhangsel) 2012-2013: Antwoord vragen Eijsink en Recourt over de rechtsmacht over militairen die koopvaardijschepen tegen piraten beschermen

Antwoord vragen Eijsink en Recourt over de rechtsmacht over militairen die koopvaardijschepen tegen piraten beschermen

Gepubliceerd op: 14-11-2012


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht