Kamervragen beantwoord over over de fiscale behandeling van bewoners in verzorgingstehuizen


Samenvatting

De staatssecretaris van Financiën beantwoordt, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamervragen over de fiscale behandeling van bewoners van particuliere woon- en/of zorgvoorzieningen.

De vragen gaan over de fiscale behandeling van de bijdrage die bewoners van particuliere woon- en/of zorgvoorzieningen betalen voor servicekosten. Gevraagd wordt of er landelijk beleid tot stand gebracht kan worden. De staatssecretaris legt uit dat dit er al is (besluit van 21 januari 2010, nr. DGB2010/372M, NTFR 2010/253). Op grond hiervan kan een dergelijke instelling afspraken maken met de Belastingdienst over de aftrekbare component ziektekosten. Hij acht dit beleid helder en toereikend en ziet dan ook geen reden om dit aan te passen.

Commentaar

Het besluit van 21 januari 2010, nr. DGB2010/372M namen wij op in NTFR 2010/253. Onder punt 3.3 is het beleid opgenomen over de bepaling van de ziektekostencomponent in de totale bijdrage van de voor bewoners van ‘niet-AWBZ-verzorgingstehuizen’. Omdat het vaststellen van deze component praktische problemen kan oproepen is bij dit punt ook een goedkeuring opgenomen:

'Goedkeuring

Ik keur goed dat een vertegenwoordiger van een niet-AWBZ-verzorgingstehuis afspraken maakt met de inspecteur waaronder de bewoners vallen over het gedeelte van de pensionprijs dat voor alle bewoners als specifieke zorgkosten kan worden aangemerkt. Onder een verzorgingstehuis versta ik een instelling die zich ten doel stelt, en dit ook feitelijk effectueert, personen die door hun lichamelijke of geestelijke gesteldheid niet meer zelfstandig kunnen wonen, op te nemen en te verzorgen.'

Voor het maken van een afspraak moet…

Verder lezen
Terug naar overzicht