Kamervragen over de afwikkeling van lijfrenteverzekeringen beantwoord


Samenvatting

De minister van Financiën beantwoordt Tweede Kamervragen over de afwikkeling van een lijfrenteverzekering als de verzekeringnemer/begunstigde bij expiratie van de verzekering in een andere EU-lidstaat woont. De Nederlandse Bank stelt in zo’n geval dat er een nieuwe overeenkomst van levensverzekering wordt gesloten als het verzekerde kapitaal wordt aangewend voor een lijfrente. De bij de nieuwe overeenkomst betrokken verzekeraar in de andere EU-lidstaat moet aldaar zijn genotificeerd. Zo niet, dan mag deze de overeenkomst niet uitvoeren. Zo wel, dan geldt voor de nieuwe overeenkomst de regelgeving van het nieuwe woonland. Hierdoor ontstaat een conflict.

De minister erkent dat het sluiten van een overeenkomst op het moment dat de verzekeringnemer in een andere lidstaat woont, tot ongewenste situaties kan leiden. Dat is echter inherent aan het kiezen van een andere woonstaat. Wel vindt de minister het zijn taak om de werking van de interne markt zoveel mogelijk te verbeteren. Het voorstel van Nederland om de notificatieverplichting af te schaffen, heeft tot nu toe geen succes gehad.

Nieuwe regelgeving

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het artikel 'Raar maar waar' van Prof. Dr. Gerry Dietvorst?1

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Is het waar dat De Nederlandsche Bank (DNB) het in het artikel genoemde standpunt inneemt? Zo ja, waarop is dit standpunt gebaseerd?

Antwoord

Ja. DNB is van oordeel dat in het geschetste geval sprake is van twee overeenkomsten: een overeenkomst van kapitaalverzekering, met de voorwaarde van een lijfrenteclausule, en een overeenkomst van lijfrenteverzekering op het moment van expiratie van de kapitaalverzekering. De belangrijkste overweging daarbij is dat op grond…

Verder lezen
Terug naar overzicht