Kamervragen over ‘Drankje tegen Alzheimer te snel op de markt’


Souvenaid is in 2013 op de markt gebracht als dieetvoeding voor medisch gebruik tegen geheugenverlies voor patiënten in het beginstadium van dementie. Er is daarna discussie ontstaan over de wetenschappelijke onderbouwing, de werking en de status van Souvenaid.

Kamerleden Van Gerven en Leijten (beiden SP) hebben de minister van VWS vragen gesteld over de mogelijke beïnvloeding op het onderzoek en de onderzoeksresultaten, door de grote financiële bijdrage van de commerciële partijen. De minister erkent dat altijd kritisch moet worden gekeken naar het onderzoek en de opzet daarvan: wordt hier wel een medisch belang gediend? Arts en bedrijf zijn daarbij samen verantwoordelijk voor een goede wetenschappelijke onderzoeksopzet.

Nederland kent een systeem van zelfregulering in de relaties tussen artsen en farmaceutische industrie. Onderdeel daarvan is het openbaar maken van bepaalde financiële relaties in het Transparantieregister Zorg. Daarnaast houdt de IGZ toezicht op de naleving van reclameregels.

Met betrekking tot het onderzoek naar dementie ligt de controle op ongeoorloofde beïnvloeding besloten in het systeem van onafhankelijke selectie van te honoreren onderzoeksvoorstellen en de peer review bij publicatie van de onderzoeksresultaten. Met deze waarborgen ziet de minister geen reden om aan te nemen dat bij deze onderzoeken de onafhankelijkheid zou worden aangetast of dat er sprake zou zijn van ongeoorloofde beïnvloeding.

 

Kamerstuk; beantwoording Kamervragen, 17 maart 2015

Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Drankje tegen Alzheimer Souvenaid te snel op de markt’

Verder lezen
Terug naar overzicht