Kan een curator bij niet gestanddoening alsnog nakoming vorderen?


Als een curator een overeenkomst niet gestand doet, dan verliest hij op grond van artikel 37 Fw het recht om nakoming van de overeenkomst te vorderen. Naar aanleiding van prejudiciële vragen overweegt de Hoge Raad dat indien een gefailleerde, ter uitvoering van een overeenkomst in de zin van artikel 37 Fw, vóór de faillietverklaring een prestatie heeft verricht, maar de wederpartij nog niet de daarvoor verschuldigde tegenprestatie, is artikel 37 Fw naar zijn strekking niet van toepassing met betrekking tot deze tegenprestatie.

Achtergrond
A houdt zich bezig met…

Verder lezen
Terug naar overzicht