Kan een vereniging uit de overkoepelende vereniging stappen?


De Vereniging Kruiswerk voor U heeft aan De Kruisvereniging West-Brabant onder opgave van redenen bericht dat zij met ingang van 1 januari 2013 zelfstandig verder zou gaan en zich zou afzonderen van Kruisvereniging West-Brabant. Kruisvereniging West-Brabant heeft te kennen gegeven dat zij een afscheiding van Kruiswerk voor U niet accepteert en onrechtmatig acht. De daartoe strekkende verklaring voor recht is door de rechtbank evenwel afgewezen. Het hof is van oordeel dat Kruiswerk voor U haar positie als afdeling van de Kruisvereniging West-Brabant kan beëindigen…

Verder lezen
Terug naar overzicht