Kan termijn schuldsanering ex art. 349a Fw worden verlengd indien ex art. 349a lid 1 Fw de schuldsanering reeds is beëindigd?


De rechtbank heeft ex art. 354 lid 1 Fw vastgesteld dat A toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen. Omdat inmiddels de looptijd van de schuldsaneringsregeling was verstreken, heeft de rechtbank ook haar eindoordeel gegeven en geen toepassing gegeven aan art. 354 lid 2 Fw, zodat op grond van art. 358 lid 2 Fw aan A geen “schone lei” is verleend. A heeft beroep ingesteld. Het hof ziet aanleiding voor verleninging van de schuldsanering en legt in…

Verder lezen
Terug naar overzicht