Kantonrechter Almelo 25-02-2003 (Van Eerden), Prg. 2003, 6036


Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. Zwangerschap.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 32-jarige werkneemster, anderhalf jaar in dienst, salaris € 879,21 bruto per maand, op grond van disfunctioneren. De hulp van een mediator biedt geen oplossing. De werkneemster ontkent haar disfunctioneren en stelt dat de eigenlijke reden van het ontbindingsverzoek is gelegen in het feit dat zij zwanger is geraakt. Voor het geval de arbeidsovereenkomst toch wordt ontbonden verzoekt zij een vergoeding van € 5.275,30 en € 1.000,-- smartengeld. Uit een gespreksverslag blijkt dat de werkgever de werkneemster niet had aangenomen als hij had geweten dat ze weer zwanger zou geraken. De kantonrechter is van oordeel dat er geen sprake is van een opzegverbod als bedoeld in art. 7:670 lid 2 BW (zwangerschap). Ook is de arbeidsovereenkomst niet opgezegd tijdens de zwangerschap. Wel is de arbeidsovereenkomst ernstig verstoord zodat deze dient te worden ontbonden. Het disfunctioneren is niet aannemelijk. Wel aannemelijk is dat de zwangerschap ten grondslag ligt aan de verstoorde arbeidsrelatie. Hiervan valt de werkgever het grootste verwijt te maken. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met een vergoeding zoals verzocht. Het verzochte smartengeld wordt afgewezen.

Verder lezen
Terug naar overzicht