Kantonrechter Alphen aan den Rijn 01-07-2003 (Bronsgeest), JAR 2003, 183


Faillissement. Ontbinding gewichtige redenen. Overgang onderneming. Schadeloosstelling.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 183.

De werkgever verzoekt op bedrijfseconomische gronden ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werknemer, 56 jaar, ruim twee jaar in dienst in de functie van tekenaar, salaris € 2.647,77 per maand te vermeerderen met 8% vakantietoeslag. De werkgever is bereid om bij de ontbinding een vergoeding te betalen, maar meent dat, nu de werknemer na zijn 50e bij de werkgever in dienst is getreden, er geen aanleiding is om zijn dienstjaren dubbel te tellen. De werknemer verzoekt om onverkorte toepassing van de kantonrechtersformule en is verder van mening dat de dienstjaren die hij heeft doorgebracht bij het bedrijf dat na faillissement door zijn huidige werkgever is overgenomen, meegeteld moeten worden. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst wegens de gestelde bedrijfseconomische redenen. Bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding houdt de kantonrechter geen rekening met de dienstjaren van de werknemer bij zijn vorige, failliet gegane werkgever, nu geen bijzondere omstandigheden terzake van het faillissement van deze werkgever gesteld zijn ten gevolge waarvan de redelijkheid en billijkheid mee zou brengen dat deze dienstjaren bij het bepalen van de vergoeding dienen te worden meegewogen. De omstandigheid dat de werknemer bij zijn indiensttreding reeds ouder was dan 50 jaar, vormt geen aanleiding om zijn dienstjaren niet dubbel te tellen. Doorslaggevend is de leeftijd van de werknemer op het moment van beëindiging van zijn dienstverband. De kantonrechter kent daarom een vergoeding toe van € 11.437,90.

Verder lezen
Terug naar overzicht