Kantonrechter Amsterdam 02-05-2001 (De Jong Schouwenburg), JAR 2001, 113


Wijziging arbeidsvoorwaarden (arbeidstijd; WAA). Goed werkgeverschap. CAO.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 113.

De FNV en een aantal werknemers van KLM vorderen bij wijze van voorlopige voorziening veroordeling van KLM om hun verzoeken tot aanpassing van de arbeidsduur op basis van een werkrooster van vier dagen van negen uur per week in te willigen. Zij stellen dat KLM daartoe gehouden is op grond van de vigerende CAO en de Wet aanpassing arbeidsduur. De kantonrechter is met KLM van oordeel dat de CAO een achturige werkdag tot uitgangspunt neemt. Verder is aan de WAA geen recht te ontlenen tot aanpassing van de arbeidsduur op basis van een werkrooster van vier dagen van negen uur per week. In de WAA is immers bepaald dat werktijden, waar het hier om gaat, na overleg tussen de werkgever en de werknemer uiteindelijk door de werkgever worden vastgesteld. KLM was evenwel, in het licht van de door haar gedane toezegging dat onder bepaalde voorwaarden geen bezwaar bestond tegen vier werkdagen van negen uur van bepaalde categorieën werknemers, gehouden de aanvragen van de werknemers individueel te onderzoeken en een gemotiveerde beslissing te geven. Door dit na te laten, heeft KLM niet als een goed werkgever gehandeld. Dit betekent echter niet dat de vorderingen van de werknemers toewijsbaar zijn. Van KLM kan aanpassing van de werktijden op dit moment niet worden gevergd, gezien het feit dat dit een ingrijpende aanpassing van de organisatie vraagt, welke mogelijk ook aan een medezeggenschapstraject is onderworpen en aanpassing van de CAO kan vereisen. Wel dient KLM alsnog op korte termijn de werknemers een gemotiveerde beslissing op hun aanvragen te doen toekomen

Verder lezen
Terug naar overzicht