Kantonrechter Amsterdam 06-11-2000 (Brouwer), Prg. 2001, 5622


Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 53-jarige werknemer (bijna twee jaar in dienst, salaris NLG 4.953,-- bruto per maand) wegens verandering van omstandigheden. De behandeling wordt aangehouden omdat de werknemer een dag voor de mondelinge behandeling zijn verweer indient. De werknemer verzoekt bij ontbinding een vergoeding van zes maanden salaris. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst vanwege een zodanig verschil van inzicht over de invulling van de werkzaamheden dat voortzetting niet in de rede ligt. Met betrekking tot de vergoeding overweegt de kantonrechter dat de werknemer een vergoeding toekomt van vier maandsalarissen (C=1), doch wegens de te late indiening van het verweerschrift door de gemachtigde van de werknemer kent de kantonrechter drieënhalve maand salaris toe (NLG 22.000,-- bruto)

Verder lezen
Terug naar overzicht