Kantonrechter Amsterdam 10-10-2002 (Van der Hoek), JAR 2002, 266


Competentie. Detachering in buitenland. Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Toepasselijk recht.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 266.

Een 54-jarige werknemer, van Engelse nationaliteit, heeft van 1986 tot 1991 en van 1992 tot 1997 voor de Nederlandse vennootschap TIP gewerkt. In 1996 hebben partijen afgesproken dat de werknemer een functie zou gaan vervullen bij Rail, een Engelse zustervennootschap van TIP. Daarbij is overeengekomen dat de arbeidsvoorwaarden ongewijzigd blijven en dat de werknemer zal blijven deelnemen aan de pensioenregeling van TIP. TIP heeft ook na medio 1996 salaris aan de werknemer betaald. TIP verzorgde de salarisadministratie van de met TIP Europe Ltd. verbonden vennootschappen. Zij factureerde de betalingen door aan Rail. Bij brief van 10 september 2002 heeft Rail de arbeidsovereenkomst met de werknemer opgezegd omdat zijn functie was komen te vervallen. Partijen hebben onderhandeld over een beëindigingsregeling, doch zonder resultaat. De werknemer verzoekt nu ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst met TIP en/of Rail met toekenning van een ontbindingsvergoeding. Daartoe stelt hij dat hij de rechten op een ontslagvergoeding die hij naar Nederlands recht had opgebouwd niet wilde opgeven toen hij naar Rail overging. Deze zouden daarom zijn blijven bestaan evenals de aansluiting bij de pensioenregeling. De arbeidsovereenkomst met TIP zou blijven bestaan. De kantonrechter stelt vast dat hij rechtsmacht heeft ten aanzien van het verzoek van de werknemer, nu zowel TIP als Rail in Amsterdam domicilie hebben. Naar het oordeel van de kantonrechter bestaat er geen arbeidsovereenkomst meer tussen de werknemer en TIP. TIP is na 1996 op geen enkele wijze meer als materieel werkgever opgetreden. De werknemer heeft niet meer in Nederland gewerkt en heeft geen opdrachten meer van TIP uitgevoerd. De werknemer heeft zelf aangegeven dat hij voor Rail is gaan werken. Afgesproken is alleen dat de werknemer deel zou blijven nemen aan de pensioenregeling van TIP. Op de arbeidsovereenkomst met Rail is Engels recht van toepassing, nu Rail een Engelse vennootschap is, de werknemer de Engelse nationaliteit heeft en de arbeidsovereenkomst in hoofdzaak in Engeland werd uitgevoerd. De overeenkomst bevat geen rechtskeuze voor Nederlands recht. Partijen zijn het erover eens dat het dienstverband tussen Rail en de werknemer naar Engels recht is beëindigd. Derhalve is er naar Engels recht evenmin een taak voor de kantonrechter weggelegd.

Verder lezen
Terug naar overzicht