Kantonrechter Amsterdam 20-07-1999, JAR 1999, 181 (Groenendaal)


Ontslag op staande voet (wangedrag).

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 181.

Een ober met een arbeidsovereenkomst voor een jaar (op basis van een Melkertbaan) wordt op staande voet ontslagen omdat hij op verzoek van enkele gasten van het restaurant een jointje heeft gehaald bij een naburige koffieshop. De werknemer beroept zich op nietigheid, stellende dat hij zich zeer dienstbaar heeft opgesteld en wel vaker sigaretten voor gasten moest kopen. Hij vordert tewerkstelling en doorbetaling van loon. De kantonrechter overweegt dat een werkgever er een gerechtvaardigd belang bij heeft zich te verzetten tegen bepaalde handelingen van zijn werknemers. Het leveren van soft-drugs aan gasten kan ongewenste gevolgen hebben zowel voor het imago als voor de vergunning van het restaurant. De kantonrechter deelt de mening van de werknemer, dat hij zich zeer dienstbaar heeft opgesteld, niet. Het is duidelijk dat onder het verlenen van goede service in het restaurant van werkgever niet het voorzien in jointjes wordt verstaan. Er is dus sprake van een dringende reden en het ontslag op staande voet is derhalve terecht gegeven. De kantonrechter wijst de vordering af.

Verder lezen
Terug naar overzicht