Kantonrechter Amsterdam 23-06-2000 (Groenendaal), JAR 2000, 182


Overgang onderneming.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 182.

De exploitant van een serviceflat sluit een convenant met de eigenaar en een derde, waarbij de exploitant zichzelf zal opheffen nadat op een adequate wijze zal zijn voorzien in de zorgverlening en beheerstaken door de derde. Nadat dat is gebeurd en de exploitant ontslagvergunning heeft verkregen voor alle werknemers, stelt een werkneemster zich op het standpunt dat zij van rechtswege is overgegaan in dienst van de derde. De belangrijkste activiteiten van de exploitant (keuken- en alarmdienst) zijn echter gestaakt en de derde heeft slechts de taken van de huismeester in eigen beheer genomen. De derde heeft ook slechts twee personeelsleden in dienst (tegenover de exploitant 12). Onder die omstandigheden acht de kantonrechter geen overgang van onderneming aanwezig.

Verder lezen
Terug naar overzicht