Kantonrechter Apeldoorn 12-02-2003 (Buijs), Prg. 2003, 6054


Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een werknemer (21 jaar in dienst als verkoopleider, salaris € 4.894,-- bruto per maand) met een vergoeding van € 199.267,25 bruto, gebaseerd op de kantonrechtersformule met factor C=1. De werkgever wenst de vergoeding te betalen in veertig termijnen. De werknemer verzet zich niet tegen de ontbinding, maar wenst betaling van de vergoeding ineens. De kantonrechter is van oordeel dat gezien de grootte van het benodigde bankkrediet (miljoenen euro's) de kredietpositie en het voortbestaan van de werkgever niet direct in gevaar zullen komen bij betaling ineens. Om de werkgever enigszins tegemoet te komen stelt de kantonrechter de vergoeding vast op € 189.500,--.

Verder lezen
Terug naar overzicht