Kantonrechter Delft 01-11-2001 (Van der Kolk), NJ 2002, 137, JAR 2002, 69


Bedrijfsongeval (gijzeling uitgezonden werknemer). Detachering in buitenland. Goed werkgeverschap.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 69.

Een door TNO naar Jemen uitgezonden werknemer wordt tijdens een excursie op zijn vrije dag samen met twee collega's gegijzeld. De gijzeling wordt na 50 dagen opgeheven en de werknemer moet zich na terugkeer in Nederland onder psychiatrische behandeling stellen wegens een posttraumatische stresstoornis. Hij raakt arbeidsongeschikt. De werknemer vordert een verklaring voor recht dat TNO aansprakelijk is voor de schade. De kantonrechter overweegt met betrekking tot de aansprakelijkheid op grond van art. 7:658 BW dat hoewel detachering in Jemen een verhoogd veiligheidsrisico inhield, dat niet wil zeggen dat wonen en vrijetijdsbesteding onder het begrip "in de uitoefening van zijn werkzaamheden" in de zin van art. 7:658 lid 2 BW vallen. De werkgever heeft immers geen zeggenschap over de plaats en wijze waarop de werknemer zijn vrije tijd doorbrengt. De gijzeling is dan ook niet overkomen in de uitoefening van de werkzaamheden van de werknemer en TNO is niet aansprakelijk. Met betrekking tot de aansprakelijkheid op grond van het goed werkgeverschap (art. 7:611 BW) is de kantonrechter van oordeel dat de gijzeling niet samen hing met de werkzaamheden van de werknemer en er dus geen ruimte is voor aansprakelijkheid op grond van art 7:611 BW. Ook is niet komen vast te staan dat de werkgever had moeten besluiten het personeel te evacueren, ook al had de ambassade de werknemer gewaarschuwd rekening te houden met een evacuatie. De werknemer wist derhalve dat de situatie gespannen was en heeft desondanks besloten de tocht te maken door een onveilig gebied. In deze situatie kan de werkgever bezwaarlijk slecht werkgeverschap worden verweten. De kantonrechter wijst de vorderingen af.

Verder lezen
Terug naar overzicht