Kantonrechter Delft 13-12-2001 (Van der Kolk), JAR 2002, 49


Loon. Ziekte (ziekmelding na hervatting in tweede ziektejaar; nieuwe ziekteperiode?).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 49.

De werknemer is van 18 augustus 1996 tot 30 juni 2001 als tuinbouwkundig medewerker in dienst geweest van de werkgever. Op 15 december 1997 is de werknemer arbeidsongeschikt geworden. Tot 15 december 1998 heeft de werkgever het loon doorbetaald. Per 18 december 1998 is aan de werknemer een voorlopige WAO-uitkering toegekend naar een percentage van 80-100%. Bij beschikking van 22 maart 1999 is de werknemer voor 45-55% arbeidsongeschikt verklaard. Hij zou zijn eigen functie voor halve dagen kunnen verrichten. De werknemer heeft zich daarop voor halve dagen beschikbaar gesteld voor zijn werk. Per 16 juni 1999 heeft hij zijn werk voor halve dagen hervat en per 20 juli 1999 voor hele dagen. Op 2 augustus 1999 heeft de werknemer zich opnieuw ziek gemeld. Het GUO heeft zijn WAO-uitkering niet heropend omdat zij de werknemer als situatief arbeidsongeschikt heeft aangemerkt. Bij vonnis van 7 oktober 1999 is de werkgever bij wege van voorlopige voorziening veroordeeld om het loon vanaf 1 april 1999 door te betalen. Bij vonnis van 6 juli 2000 heeft de president in kort geding staking van de executie van dit vonnis gelast omdat de werknemer geen recht zou hebben op doorbetaling van loon. Er zou sprake zijn van een doorlopende ziekteperiode tot aan 20 juli 1999. Daarna zou de werknemer binnen vier weken weer ziek zijn geworden, zodat geen nieuwe ziekteperiode is ontstaan. De kantonrechter in de bodemprocedure deelt dit oordeel van de president. Onder de overeengekomen werkzaamheden dienen in deze zaak fulltime werkzaamheden te worden verstaan. Niet gesteld dan wel anderszins is gebleken dat partijen met elkaar een arbeidsovereenkomst voor halve dagen hebben gesloten. De werknemer heeft op derhalve op 20 juli 1999 zijn (fulltime) werkzaamheden hervat. Aangezien hij minder dan vier weken later weer ziek is geworden, is geen nieuwe loondoorbetalingsperiode gaan lopen. Bij deze beoordeling is niet van belang, aldus de kantonrechter, of de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid per 2 augustus 1999 een andere was dan voor 20 juli 1999.

Verder lezen
Terug naar overzicht