Kantonrechter Eindhoven 18-07-2002 (Roeterdink), Prg. 2002, 5936


Executiegeschil. Wettelijke verhoging.

Een werknemer die acht maanden in dienst is geweest, treft met zijn werkgever tegenover de kantonrechter een minnelijke regeling. De werknemer vordert thans veroordeling tot verstrekking van een afrekening en betaling van achterstallig loon en niet opgenomen vakantiedagen vermeerderd met de wettelijke verhoging van 50% en de wettelijke rente. De werkgever stelt aan zijn verplichtingen te hebben voldaan zonder daartoe bewijs over te leggen. Volgens de kantonrechter beroept de werkgever zich op verrekening, omdat de werknemer hem met het doorgeven van bedrijfsinformatie zou hebben benadeeld. Dit verweer wordt niet onderbouwd, zodat de kantonrechter daaraan voorbijgaat. De vorderingen worden dan ook toegewezen, doch onder matiging van de wettelijke verhoging tot 10%.

Verder lezen
Terug naar overzicht