Kantonrechter Emmen 23-01-2002 (Lafleur), JAR 2002, 73


Ontbinding gewichtige redenen (Voorwaardelijke). Ontslag op staande voet (onoorbaar internetten). Schadeloosstelling (geen).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 73.

De werknemer, 43 jaar oud, is sedert 29 juni 1987 in dienst van de werkgever, laatstelijk in de functie van human resource manager. Zijn salaris bedraagt NLG 7.778,-- bruto per maand exclusief vakantietoeslag en verdere emolumenten. De werknemer heeft een leidinggevende human resource functie binnen het bedrijf en is tevens vertrouwenspersoon seksuele intimidatie. Blijkens het inmiddels onder leiding van de afdeling HR vastgestelde internet en e-mailbeleid is het verboden om internet te gebruiken voor illegale of onethische doeleinden, zoals het inloggen op pornografisch materiaal. In november 2001 zijn op diverse computers van medewerkers bestanden met pornografische benamingen aangetroffen. Onderzoek wees uit dat deze afkomstig waren van de computer van de werknemer en naar andere computers waren gekopieerd op een moment dat hij met zijn eigen code daarop werkte. Verder kwam naar voren dat de werknemer onder de rubriek favorieten een link naar een pornogerelateerde site had geplaatst op zijn eigen computer en dat hij regelmatig, laatstelijk op 1 november 2000, onder werktijd pornosites heeft bezocht. De werkgever heeft de werknemer daarop op staande voet ontslagen. Thans verzoekt hij voorwaardelijk ontbinding op grond van een dringende reden. De werknemer stelt gedurende 14 jaar onberispelijk te hebben gefunctioneerd. Verder zou hij na vaststelling van het internetbeleid van de werkgever geen pornosites meer hebben bezocht. De kantonrechter oordeelt dat van een leidinggevend functionaris als de werknemer verwacht mag worden dat hij strikt integer is. Dit houdt in, wat ook het internetbeleid van de werkgever is of is geweest, dat hij zich dient te onthouden van bezigheden die in Nederland veelal nog steeds als immoreel worden ervaren. Vaststaat dat de werknemer pornobestanden heeft gekopieerd van internet en dat dit gedrag, doordat de bestanden op de computers van collega's terecht zijn gekomen, alom bekend is geworden. Daardoor heeft de werknemer het zich onmogelijk gemaakt om nog geloofwaardig als leidinggevend personeelsfunctionaris te functioneren. Eén en ander brengt mee dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven. Voor zover nodig ontbindt de kantonrechter daarom met ingang van heden de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van een vergoeding aan de werknemer.

Verder lezen
Terug naar overzicht