Kantonrechter geeft bewindvoerder geen machtiging om legaat af te kopen


Na het overlijden van haar ouders is X in de ouderlijke woning blijven wonen. Hoewel aan X het recht van gebruik en bewoning van de woning is gelegateerd, is dit recht nimmer gevestigd. In 2004 wordt X opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. In verband hiermee is op verzoek van X een bewind ingesteld over haar vermogen met B als bewindvoerder. Nadat de opname in het ziekenhuis was geëindigd, heeft B voor X woonruimte gehuurd in een andere woonplaats dan de ouderlijke woning. Vanwege de grote gebreken die kleven…

Verder lezen