Kantonrechter geeft bewindvoerder toestemming om af te zien van legitieme portie


Een bewindvoerder van een zeer ernstig gehandicapt kind heeft een verzoekschrift bij de kantonrechter ingediend om toestemming te geven voor het afzien van een beroep op de legitieme portie waarop het kind recht heeft in de nalatenschap van zijn overleden moeder. Uit de feiten blijkt onder meer dat het kind over een liquide vermogen van € 46.000 beschikt en dat de gezondheidstoestand zodanig is dat het kind zich in een terminale situatie bevindt.
Naar aanleiding hiervan heeft de kantonrechter de bewindvoerder toestemming gegeven om af te zien van een beroep op…

Verder lezen
Terug naar overzicht