Kantonrechter: geen d-, e- of h- grond; Hof: wel g-grond

De kantonrechter heeft het verzoek van de stichting op de d-, e- en h- grond afgewezen. In hoger beroep wijst het hof het ontbindingsverzoek op de g-grond toe. Volgens het hof is de arbeidsverhouding zodanig verstoord, dat van de stichting in redelijkheid niet kan worden gevergd deze te laten voortduren. Het hof veroordeelt de stichting in de proceskosten die door het hof worden begroot op € 17.500,-.

Verzoek

De stichting heeft de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst met de werknemer te ontbinden op de d-grond, dan

Verder lezen
Terug naar overzicht